top of page

初期護食傾向

尋日有留言甚至幫手唱晒成首少林功夫好既朋友,係咪收唔到 PM 呢?正常的,因為我真係無搞到 auto PM。加上我覺得呢類資訊又唔係驚天大秘密,google 下 screen 下就大把正確答案,何必為左吸引 engagement 又要人留言收收埋埋呢?做得呢類資訊分享就係想多少少人睇到然後知多少少,如果下下都留言先知既,睇到既人數你話少左幾多呀… 有少少本末倒置左。

護食唔洗多講喇,之前我又講過下而且網上真係大把答案。但對於初到家中既狗仔,點樣知佢有護食既傾向﹑或者有將會好大機會有護食既情況?

護食,即係對於有其他人或動物接近自己既食物表現得好緊張,視對方為威脅。點樣先知佢開始緊張?

一般都係睇 body language,睇下佢會唔會開始彊硬定格﹑對眼露晒眼白盯鬼住你﹑胡﹑露牙﹑作勢咬等等… 但係,有一樣野都影響緊狗仔的,就係進食速度。假如狗仔進食時行過或接近,然後佢進食既速度忽然快左或慢左,你離開後又回復正常的話,咁樣基本上佢就一定係對於你接近佢既食物係表現得緊張的。

有部份狗護食時會上到去攻擊,亦有一部份只會停留係改變進食速度呢部份。有時有D狗食野好快,未必真係佢想的,而係主人不自覺令佢緊張左觸發左少少護食既情況都唔定。有唔少都可以透過做簡單減敏或預防護食既練習已經可以明顯減慢食速,效果好過用用慢食碗。

如果你留意到狗仔食緊飯時,有人行過或有聲音都會令佢食得快左或慢左甚至停低埋,咁就要留意喇,呢樣絕對值得處理。一來為左健康,二來都為左佢既幸福著想。試諗下,餐餐食飯都要緊張住咁住唔能夠好好享受餐飯,其實係好痴線的。講緊既唔係一兩餐,如果主人唔處理的話講緊既係人生既每一餐。

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page