top of page

如何決定獎勵食物大小?


一般正向訓練主要會利用食物作為改變行為既學習動力,間中都會利用遊戲去做呢個動力,再間中都會利用動物本身已經有既行為去做獎勵。 不過對於學習新行為﹑或比較靜態既行為﹑或需要大量重覆先學得識既,一般都會用食物。利用食物有以下好處: -可以快速重覆 -簡單直接 -可以係動物處於靜態時作為獎勵 試諗下,假設我要由零開始教識一隻狗剛剛夠晒聽指令就 sit,最少都要重覆5-6十次,但如果要做一個穩固既訓練,可能最少一個 session 都重覆到一兩百次,長久以來可能要重覆成幾千次先會相對穩陣。如果我係利用拋波或扯大纜作為獎勵,我諗係狗學識之前,我隻手會率先頂唔順。 至於點樣揀食物?當然首要就係揀隻狗鍾意食既,佢地先會更願意為左得到獎勵而作出行為上既改變。咁大細呢?有無人覺得狗要越大舊越多越好? 其實狗食野係狼吞虎嚥,食物係佢地口中停留既時間相對短。所以佢地會 prefer 食既次數多,多過大大舊。上面張圖係原先果舊鹿肉乾,下圖我將佢剪開左做3個 size。 一般做需要不停重覆既訓練(學習新行為﹑或改變現有行為模式),我地會選用狗狗剛剛好可以一啖就吞,唔需要咬既大細同食物(以我兩隻黎計係下圖最右)。咁樣就可以更快進行下一次重覆練習。當食物太大舊,佢需要咬好耐先食到的話,一來你需要更長時間先可以再重覆,二來狗仔好快會失去耐性。 假如你係做緊聯想類既訓練(改變狗狗對一件事既情緒反應),咁就要揀d 超正,大件少少既野食喇。咁樣佢地個聯想會鮮明好多。因為呢類練習唔需要不停快速重覆,所以如果用既野太過沽寒,反而會阻礙學習既成效。 睇完咁大段字,大家識揀未? 正向訓練無乜行為上既副作用,佢最大既副作用就係食得太多變肥或肚屙。所以主人需要好好控制食量﹑訓練長短同埋獎勵食物。 遲少少再講下唔食野既狗。 (後補:點解狗仔會鍾意拆散來食多過成舊過呢?其實佢地 overall 都大約會知道自己食左幾多野的,不過如果你重覆得多又幫佢拆散左,佢地就可以食好多呢次種美味。不過如果有時做得一兩次既練習或得閒食下呢,就唔好咁沽寒喇。佢地知架,你試下剩係比粒米佢食,再睇下佢地望住你個樣,你都覺得唔好意思架。)

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page