top of page

輕微分離焦慮系列 - 3


狗仔吠叫可以有好多原因。如果有人係屋企果陣,佢都會不停吠,咁就可能係 demand barking﹑或門口有人行過﹑或門口有野令佢緊張想吠走佢之類。 不過,當無人係屋企果陣先會吠,間中可能又會有狼嚎咁既聲,咁就要留意了。中等到嚴重分離焦慮症既狗仔,可能會吠到癲左咁,完全唔停,好多時會比人投訴的。 但輕微分離焦慮或有呢類傾向既狗,好多時會係無人果陣吠多左,間中有狼嚎。咁上下時間佢又會自行訓下覺,醒左繼續吠下。通常輕微既只會多左吠,而唔會吠到聲撕力揭,佢地吠到累都會自行訓覺休息的。 不妨留意返。 如果只有一樣半樣,基本上可能唔關事或者係巧合。但如果之前講加埋之後講既,中左兩樣或以上,就值得開始留意下係咪需要處理或者做少少野令佢安心喇。

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page